Elektriohutusseadus
Elektrilevi võrguleping
Majandustegevuse registri seadus
Majandustegevuse register
Energiatõhususest
Projekteerimisjuhised “Kodu elektrivajadused”
Lülitite ühendusskeemid ja -põhimõtted (K-Rauta)
Korrusmaja valgustuse kokkuhoiu kalkulaator
Energiasäästlikud lahendused korrusmaja renoveerimisel