Ehitamine algab projekteerimisest!

Olete jõudnud just õigesse kohta, kui vajate abi elektriprojekti teostamisel või otsite infot elektritööde kohta üldisemalt!

Oleme Teile abiks nii lihtsamate elektriprojektide kui ka keerukamate, hooneautomaatika jms. lahendusi sisaldavate projektide loomisel.

Meie pädev elektriinseneriharidusega meeskond omab pikaajalist elektriprojekteerimise ning ka varasemat projektijuhtimise ja reaalsete elektriinstallatsioonitööde tegemise kogemust. See kokku loob head eeldused projekti valmistamiseks, mis arvestab elektritööde teostamisel reaalselt kasutatavate materjalide ja töövõtetega, hoides kokku nii tööde teostaja kui ka lõppkokkuvõttes tellija aega ja raha.

Lähtume oma töös projekteerimise parimast praktikast ning sellekohastest uusimatest standarditest. Väärtustame kõrgelt kokkulepetest ja tähtaegadest kinnipidamist.

Pakume järgmiseid teenuseid:

– elektrialane konsultatsioon
– elektripaigaldiste projekteerimine
– elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine

Küsi julgelt pakkumist ja konsulteeri meiega!